Pomagamy walczyć z Covid-19

Nasze maszyny rozcinają włókninę przeznaczoną
do produkcji maseczek ochronnych.

WINDER2

Odkryj możliwości pierwszej na rynku bobiniarki WINDER2
do controllingu i Work Flow.

AVANCER2

Maksymalna wydajność cięcia.
Zaawansowane, zautomatyzowane funkcje.

LANGER3

Wielofunkcyjna przewijarka do etykiet z możliwością: Work Flow, 100% inspekcji,
reinspekcji do etykiet pharma [200% inspekcji].

KRAFTER

Efektywne cięcie papieru w zasięgu ręki.

CATER-A

Cięcie gilz nigdy nie było tak proste i efektywne.

2020-10-14

Umowa o współpracy z UTP

Umowa o współpracy z wiodącą uczelnią techniczną w regionie

W procesie rozwijania działalności badawczo-rozwojowej JURMET podpisał w maju 2020 r. umowę o współpracy z wiodącą uczelnią techniczną w regionie: Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Na podstawie umowy jednostką UTP realizującą postanowienia umowy  jest  Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii.

Współpraca w zakresie działalności B+R

Planowana współpraca Działu B+R firmy JURMET w zakresie działalności badawczo-rozwojowej ma się koncentrować na prowadzeniu prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie doradztwa, prac badawczo-naukowych, projektowo-konstrukcyjnych, poszukiwania rozwiązań i produktów innowacyjnych, wykonywania prototypów maszyn i urządzeń, ekspertyz, analiz, testów itp. Umowa przewiduje również podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych i przygotowanie wniosków wspólnych projektów, szkolenie pracowników oraz odbywanie praktyk lub staży krótkoterminowych dla pracowników Uniwersytetu oraz pracowników firmy JURMET. Przewidziana jest również możliwość wspólnego organizowania spotkań naukowych, seminariów, sympozjów i konferencji.
Obie strony mają nadzieję, że dzięki podpisanej umowie uda się zrealizować wiele wspólnych projektów w obszarze działalności badawczo-rozwojowej.